KAKOR ( sekretessinställningar)

För att kunna påskynda servicen vi erbjuder, och identifiera varje användare så snabbt som möjligt, vill vi upplysa om att den här webbplatsen kommer att använda kakor. Kakorna är data som sparas på datorns hårddisk och som används för att påskynda och optimera funktionaliteten av såväl server som service. Alla användare kan när som helst ändra eller avvisa en kaka. I detta sista fall vill vi påminna om att hastigheten och kvalitén kan bli sämre. I detta avseende anses alla meddelanden vilka skickas ut till användarna som ändamålsenligt utförda, om detta gjorts på ovan nämnda sätt.  Av denna anledning förväntas användaren bekräfta att alla  inlämnade uppgifter är sanna, exakta, korrekta och uppriktiga, samt åta sig att meddela oss ändringar, ny information och framtida modifieringar som har någon relation till våra meddelandeuppgifter.

Du kan låta din dator skicka ett meddelande varje gång en kaka skickas eller avaktivera alla kakor. Detta kan du göra genom inställningarna på din webbläsare. Alla webbläsare är lite olika, ta därför hjälp av menyn Hjälp för att ta reda på det korrekta sättet att modifiera dina kakor.

Vi använder oss av kakor från tredje part.

Om du vill inskränka eller avaktivera användandet av kakor kan du göra detta genom din webbläsare på internet. Vidare följer länkar som förklarar hur man gör på de vanligaste webbläsarna på internet.

Internet explorer

Google chrome

Mozilla Firefox

 

Apple Safari

För att få information om hur man gör detta på webbläsaren på din mobiltelefon måste du använda dig av manualen för just din telefon.

ANVÄNDANDE AV SOCIALA PLUGINS inom sociala nätverk.

 

Facebook

Sidorna på SILC ESTATES S.L. använder sociala plugins ( Plugins) från det sociala nätverket facebook.com, som förvaltas från USA av Facebook Inc., Palo Alto, USA ( “ Facebook”). Dessa Plugins kan kännas igen på logotypen från Facebook, eller på symbolerna “Facebook”, “Like” eller “Share”.

När man först loggar in på någon av våra webbsidor som innehåller nämnda Plugins, är dessa till en början avaktiverade. Plugins aktiveras endast då man  klickar på tillhörande ikon. Då man aktiverar på detta sätt skapas en anslutning till Facebook och i det ögonblicket kan du ge ditt  medgivande för att skicka data till Facebook. När du påbörjar en session på Facebook kan sagda nätverk förvalta ditt avlagda besök på ditt personliga Facebook-konto. När du trycker på tillhörande knapp skickas informationen i fråga från webbläsaren direkt till Facebook där den sen sparas.

Vänligen informera dig om Facebooks policy för integritetsskydd för att få veta mer om syftet och tillämpningsområdet för data, processen som följer, och hur de används av Facebook, liksom dina rättigheter i hänseendet och dina möjligheter att konfigurera för att skydda din personliga integritet.

Om du inte vill att Facebook ska samla  information om dig genom vår webbsida, bör du avsluta din session på Facebook innan du besöker vår webbsida.

 

GOOGLE+

Sidorna på SILC ESTATES S.L., använder sociala plugins ( Plugins) från det sociala nätverket plus. google.com, vilket förvaltas från USA av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( “ Google”). Dessa Plugins kan kännas igen på logotypen Google +, eller på symbolerna  “ Google + “, “ Google plus” eller “ +1”.

När man först loggar in på någon av våra webbsidor som innehåller nämnda Plugins, är dessa till en början avaktiverade. Plugins aktiveras endast då man  klickar på tillhörande ikon. Då man aktiverar på detta sätt skapas en anslutning till Google + och i det ögonblicket kan du ge ditt  medgivande för att skicka data till Google. När du påbörjar en session på Facebook kan sagda nätverk förvalta ditt avlagda besök på ditt personliga Google+-konto. När du trycker på tillhörande knapp skickas informationen i fråga från webbläsaren direkt till Google där den sen sparas.

Vänligen informera dig om Googles policy för integritetsskydd för att få veta mer om syftet och tillämpningsområdet för data, processen som följer, och hur de används av Google, liksom dina rättigheter i hänseendet och dina möjligheter att konfigurera för att skydda din personliga integritet.

Om du inte vill att Google ska samla  information om dig genom vår webbsida, bör du avsluta din session på Google+ innan du besöker vår webbsida.

 

YOU TUBE

Sidorna på SILC ESTATES S.L. använder videoplattformar från det sociala nätverket  You Tube, som förvaltas från USA av You Tube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA.. You Tube är en plattform som tillåter återgivning av video och ljudarkiv.

När man först loggar in på någon av våra webbsidor kommer spelaren vilken  är knuten till You Tube på sagda sida etablera en förbindelse till You Tube för att säkra en överföring av video och ljudarkiv. Förbindelsen till You Tube innebär att data skickas till  You Tube.

Vänligen informera dig om You Tubes policy för integritetsskydd för att få veta mer om syftet och tillämpningsområdet för data, processen som följer, och hur de används av You Tube, liksom dina rättigheter i hänseendet och dina möjligheter att konfigurera för att skydda din personliga integritet.

 

TWITTER

Sidorna på SILC ESTATES S.L. använder sociala plugins ( Plugins) från det sociala nätverket Twitter, som förvaltas från USA av Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Fransisco, CA 94103, USA  ( Twitter).Dessa Plugins kan kännas igen på logotypen från Twitter, eller på symbolen “ Tweet”.

När man först loggar in på någon av våra webbsidor som innehåller nämnda Plugins, är dessa till en början avaktiverade. Plugins aktiveras endast då man  klickar på tillhörande ikon. Då man aktiverar på detta sätt skapas en anslutning till Twitter och i det ögonblicket kan du ge ditt  medgivande för att skicka data till Twitter. När du påbörjar en session på Twitter kan sagda nätverk förvalta ditt avlagda besök på ditt personliga Twitter-konto. När du trycker på tillhörande knapp skickas informationen i fråga från webbläsaren direkt till Twitter där den sen sparas.

Vänligen informera dig om Twitters policy för integritetsskydd för att få veta mer om syftet och tillämpningsområdet för data, processen som följer, och hur de används av Twitter, liksom dina rättigheter i hänseendet och dina möjligheter att konfigurera för att skydda din personliga integritet.

 

LINKEDIN

Sidorna på SILC ESTATES S.L. använder sociala plugins ( Plugins) från det sociala nätverket Linkedin, som förvaltas från USA av Linkedin med huvudkontor i Mountain View USA ( “Linkedin”).Dessa Plugins kan kännas igen på logotypen från Linkedin.

När man först loggar in på någon av våra webbsidor som innehåller nämnda Plugins, är dessa till en början avaktiverade. Plugins aktiveras endast då man  klickar på tillhörande ikon. Då man aktiverar på detta sätt skapas en anslutning till Linkedin och i det ögonblicket kan du ge ditt  medgivande för att skicka data till Linkedin När du påbörjar en session på Linkedin kan sagda nätverk förvalta ditt avlagda besök på ditt personliga Linkedin-konto. När du trycker på tillhörande knapp skickas informationen i fråga från webbläsaren direkt till Linkedin där den sen sparas.

Vänligen informera dig om Linkedins policy för integritetsskydd för att få veta mer om syftet och tillämpningsområdet för data, processen som följer, och hur de används av Linkedin, liksom dina rättigheter i hänseendet och dina möjligheter att konfigurera för att skydda din personliga integritet.