Integritet och skydd av personuppgifter

I enlighet med artiklarna 15 till 22 i reglementet om skydd av personuppgifter inom EU och artikel 10 enligt lag 34/2002 av den 11 juli 2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, vill vi härmed informera dig om att i avsikt att skydda dina rättigheter, friheter och lagliga intressen, kan du när som helst  inför registeransvarig utöva din rätt till tillgång till dina personuppgifter, dess modifiering eller undandragande, begränsa användning, motsätta dig användning, samt utöva rätten om dataportabilitet liksom rätten att lämna in en reklamation till en kontrollerande myndighet.

UPPGIFTER OM FÖRETAGET

SILC ESTATES S.L.,

CIF: B-42651547

Besöksadress: Urbanización Montesol Nº 16, 03570 Villajoyosa, Alicante – Spanien

Email: info@silcestates.com

Telefon: +(34) 965 528 748

Bolaget är inskrivet i Alicantes bolagsregister, Volym 4223, , Avdelning 8, Sida A-165613, Registrering 1.

Webbplatsen www.silcestates.com ( hädanefter benämnt “ webbplatsen”) tillhör SILC ESTATES S.L.